Mijn bedrijf is meer dan een baan. Bij elk nieuw project zorg ik dat het past bij mijn waarden, zodat ik zeker weet dat ik geweldige resultaten kan leveren.
Om deze kwaliteit te kunnen handhaven zijn algemene voorwaarden van toepassing.


onze

voorwaardenAlgemene voorwaarden en Privacy


Wet op de privacy / Privacy verklaring Medpes


Medpes hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacybeleid wil ik U op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd. 


Persoonsgegevens die worden verwerkt


Medpes kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Medpes en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Medpes verstrekt. 


Medpes kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 


Persoonsgegevens, Bijzondere persoonsgegevens, zoals:


 • Uw voor- en achternaam                               
 • Uw adresgegevens                                        
 • Uw telefoonnummer                                      
 • Uw podoloog BSN- nummer 
 • Uw e-mailadres 
 • Uw IP-adres 
 • Uw geboorte datum 
 • Uw geslacht 
 • Uw burgerlijke staat 
 • Uw huisarts 
 • Uw verzekerings- gegevens 


Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN-nummer en medische(patiënt) gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten kunnen niet ingeschreven worden in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Het inlichten van de zorgverlener over medische geschiedenis is een wettelijke verplichting. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd. 


Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt Medpes alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat ik alleen persoonsgegevens verwerk na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger. 


Waarom Medpes uw gegevens nodig heeft


Medpes verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 


Daarnaast kan Medpes uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten behandelovereenkomst, waaronder ook begrepen het declareren bij zorgverzekeraars. 


Hoe lang Medpes uw gegevens bewaart


Medpes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 


Delen met anderen


Medpes verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


In kaart brengen websitebezoek


Op de website van Medpes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraag en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Medpes gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Medpes zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen


Medpes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


 • Ik werk met een patiënten softwaresysteem, waarmee een bewerkingsovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma's,
 • De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel. 
 • De softwaresystemen zijn beveiligd met een inlogcode en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd,
 • Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf,
 • Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek en versleuteld. Het is dus voor niet-medewerkers nooit mogelijk om mee te kijken in gegevens anders dan van hen zelf,
 • E-mailverkeer tussen collega's en tussen de praktijk en patiënten is beveiligd. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Medpes verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Medpes op via www.medpes.nl. Medpes is als volgt te bereiken


Medisch Pedicure Praktijk MedPes 


E-mailadres, [email protected]

Telefoon, 0643230752 

KvK-nummer: 72032685
BtwID-nummer: NL002010470B29
Provoet Registratie: 316918
Kwaliteits Registratie:16445 AGBCODE
Sonja Groen: 96101506 AGBCODE
MedPes: 96101506